“Studio Eyckehorst” vervaardigd originele beeldende ‘maaksels’. Artistieke producten van zowel twee- alsmede driedimensionaal van aard vormen de belangrijkste activiteit. Daarnaast worden via de ‘galerie’ kunstproducten van derden aangeboden, creatieve workshops georganiseerd, lezingen en voordrachten verzorgd en adviezen verstrekt op het gebied van kunstaankopen. De ‘beelden’ zijn over het algemeen van non-figuratieve aard, waarvan de vormen naar zichzelf verwijzen en een zelfstandige rol hebben binnen de ruimte waarin deze geplaatst worden. Het basismateriaal is voornamelijk corten staal, soms met toevoegingen van andere materialen. Onder de noemer ‘projecten’ worden opdrachten vervaardigd welke een nauwe relatie hebben met de (architecturale) omgeving en het doel. Middels een originele vertaling worden soms traditionele (figuratieve) elementen in een nieuw kader geplaatst Voor groepen (verenigingen, studiekringen, bedrijven of sociëteiten) worden ‘Voordrachten’ verzorgd, welke in nauwe relatie staan tot kunst, schoonheid, cultuur, techniek en historie. Op een eigenzinnig en kritische wijze worden vraagstukken, welke met leven en beleving te maken hebben, filosofisch, origineel en humoristisch belicht. Deze 45 minuten durende presentaties worden ondersteund met voorbeelden en een ‘feest’ van herkenningen.